‘Wij planten aan met zorg, waardoor ruim 99,5 procent (!) aanslaat’

Henk Schouten
Uitvoerder

De juiste plant, op de juiste plaats, met het juiste onderhoud

Hiermee ontstaat een maximale variatie in plantensoorten, maar wel steeds binnen de kaders van de specifieke omstandigheden van de plek van de groene gevel. Daarbij zijn windrichting, hoogte en de plek van het gebouw van belang. Met onze kwekers is op basis van ervaringen met groene wanden een assortiment samengesteld van vaste planten en kleine heesters. Ook is interieurbeplanting mogelijk in samenwerking met een specialist voor dat type beplanting.

De beplantingsplannen worden dus altijd per project gemaakt met selectie van bewezen soorten en met sturing op lokale omstandigheden, de hoogte en het wensbeeld van de architect.

Zo doen we dat

We begrijpen u

Uw vraagstuk rond de beplanting zien we graag in het licht van uw visie en uw ambities. Wetend dat die voor een vormgever soms anders zijn dan voor een opdrachtgever, en dat een ontwikkelaar andere belangen heeft dan een bewoner. We begrijpen dat.

We begrijpen de planten

Kennis van planten en de gevel helpt ons te begrijpen wat de mogelijkheden zijn. Is het de juiste plant in die specifieke situatie?  Welke risico’s brengt de keuze met zich mee? Met deze testgevel is jarenlang geëxperimenteerd met verschillende soorten. En hebben we de gekste dingen uitgehaald, soms ook in extreme omstandigheden.

We begrijpen de locatie

Elke plantenkeuze zien we in relatie tot de locatie.  Niet elke plant gedijt op elke plaats. Zeker niet bij groene gevels met uitzonderlijke omstandigheden voor een plant.  Door aandacht te geven aan de hoogte, de windrichting en andere uitgangspunten van  de locatie, of door het substraat aan te passen, vergroten we de kans op succes.