Projecten met de Virtoria gevelbekleding

De bak die de basis vormt voor het Virtoria GevelGroen systeem en voor gevelbekleding zorgt is ca. 15 jaar geleden ontwikkeld. Vervolgens is deze toegepast in diverse projecten. Daarmee is door de fabrikant een prachtige ervaring opgedaan met de bakken, de beplanting en het bewateren en bemesten. Virtoria GevelGroen is op deze solide basis verder gegaan met de engineering van de ophanging, het groeimedium, optimalisatie van het bewateringssysteem en verdere opties voor beplanting. Deze al vroegtijdig gerealiseerde projecten laten nog steeds een heel goede ontwikkeling zien en tonen aan dat het systeem consistent is voor vele jaren groene gevelbekleding.

Variatie in beplanting

In de vroege projecten is een grote variatie aan beplanting toegepast. Op basis daarvan is een selectie gemaakt van succesvolle soorten in diverse omstandigheden.

Projectdetails

Opdrachtgever
Diversen in de regio Rotterdam
Omvang
10-500 m2
Realisatie
2005-2015

Bewatering van gevelbekleding

De bewatering en bemesting voor deze groene gevels is door de opgedane ervaringen nu verder doorontwikkeld. Deze wordt aangepast op de specifieke omstandigheden per plek en de wensen van de opdrachtgever.

Een belangrijke ervaring is dat het Virtoria systeem niet afhankelijk is van een permanent stromend watersysteem, maar dat er op basis van de omstandigheden een optimale interval kan worden gekozen. Daardoor is de kwetsbaarheid van het systeem bij tijdelijke uitval van de wateraanvoer minimaal. Ook is het waterverbruik c.q. verlies substantieel lager als bij systemen met een minimaal substraatvolume. Dat geldt ook voor de bemesting. Een belangrijk duurzaamheidsvoordeel dus.  En tegelijk een belangrijk voordeel voor de beperking van de  beheerskosten.

Eerste proefproject met extensieve heesters

Bij de fabrikant van de bakken is het syteem gevuld met een ‘extreem’ sortiment van extensieve heesters. Bijzonder om te zien dat deze beplanting na 15 jaar, met een minimum aan verzorging en bewatering nog steeds uitbundig groen is. Er is een selecte groep heesters overgebleven, die aantonen dat hier mooie opties liggen voor het grootschaliger toepassen van heesters.