De technische gegevens en garantie van Virtoria GevelGroen

Technische gegevens

Voor de ontwerpers en de engineering is er belangrijke informatie beschikbaar. Dit wordt op basis van maatwerk met de opdrachtgever uitgewerkt. Voor het geheel is een IFC model beschikbaar voor 3D en BIM ontwerpen.  Bij voorkeur laten we deze eerst in uw opdracht door onze constructeur uitwerken op maatwerk voor uw project.

Bijgaande data-bladen zijn beschikbaar in PDF als download via de onderstaande link.

 

Garantie
Virtoria kan u de volgende garanties aanbieden:

• CAR-verzekering m.b.t. het aanbrengen van het systeem aan het bouwwerk wanneer er een Virtoria systeem wordt aangebracht door een LooHorst Dak-& Gevelgroen of een door haar aangewezen partner

• 5-jarige productgarantie:

Op al onze producten is een 5-jarige productgarantie van toepassing. Hiermee garanderen wij dat al onze producten, mits correct ingebouwd, 5 jaar lang conform de eisen, richtlijnen en daar waar ze voor bedoelt zijn zullen functioneren. Beplanting valt niet onder deze garantie.

• 10-jarige systeemgarantie:

Wij kunnen een 10-jarige systeemgarantie afgeven op het gehele systeem. Deze garantie kan worden gegeven wanneer er een Virtoria systeem is aangebracht door een LooHorst Dak-& GevelGroen of een door haar aangewezen partner en hiermee tevens tegelijk een 10-jarig onderhoudscontract op wordt afgesloten.

Download technische factsheets