'Groene gevels leveren in de steeds meer verdichtende bebouwing een toenemende belangrijke bijdrage aan natuur inclusief bouwen'

Reinald van Ommeren
Directeur

Aandacht van ontwikkelaars, architecten en bouwers

Tot voor kort hadden ontwikkelaars, architecten en bouwers weinig aandacht voor groen en het thema natuurinclusief bouwen. En natuurbescherming had weinig aandacht voor de bouw. Het waren twee aparte werelden. Dat is erg aan het veranderen, want de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het bebouwde gebied. Bebouwing droeg vaak bij aan het verlies van biodiversiteit in algemene zin. Maar steeds vaker biedt bouwen ook kansen voor natuurinclusiviteit. Allerlei planten en diersoorten kunnen daarvan profiteren. Voor sommige soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekend zijn de gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die alle succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf leven en werken. Groene gevels leveren in de steeds meer verdichtende bebouwing een toenemende belangrijke bijdrage aan natuur inclusief bouwen. En het maakt ook in steeds meer situaties het bouwen mogelijk, omdat er substantieel bijgedragen wordt aan de invulling van het eisenpakket wat gesteld wordt aan bouwen op bepaalde plekken. Daarmee gaan groene gevels ook een rol spelen in het economische belang van projecten; een geoptimaliseerde benutting van de bouwplek met een serieuze invulling van het daarbinnen vereiste groen.

Betrokken vakmensen

Het verhaal van LooHorst is vooral ook een verhaal van betrokken vakmensen. We bestaan sinds 2004 en wat typerend is: sinds die tijd zijn we flink gegroeid met zowel ervaren vakmensen als leerlingen en mensen uit andere doelgroepen. En allemaal werken ze bij ons met een glimlach, omdat ieders talent bij ons wordt gewaardeerd. Onze mensen houden van projecten met een uitdaging, waarin we soms hard moeten rennen of creatieve oplossingen moeten bedenken om onze opdrachtgever te helpen. Dat levert gezonde spanning op en vooral veel plezier in het team. De resultaten die we boeken, de glimlach bij onze opdrachtgever, de gezamenlijke leerervaring: ze zijn van ons samen. Iets van ons allemaal. En dat vinden we belangrijk. Want waar mensen aan een project werken, moeten ze dat vooral met plezier doen.

Partner in groen bouwen

De realisatie van een binnenstedelijke daktuin. De aanleg van groen rond een zorgcomplex. Het dagelijks onderhoud van het terrein rond uw pand. Ecologisch verantwoorde bestrijding van de eikenprocessierups. Wát uw vraag ook is, we luisteren. Aandachtig. We verstaan uw ambities. En we horen uw kaders. Genoeg inspiratie voor ons om tot verrassende oplossingen te komen. Dat is hoe wij invulling geven aan partnerschap naar onze opdrachtgevers. Met groene leefdaken en groene gevels wordt er steeds meer toegevoegde waarde geleverd aan het woon en werkklimaat in de bebouwde omgeving. Het maakt inmiddels een integraal onderdeel uit van de aanpak van veel architecten. Groene leefdaken, natuurdaken en flora&fauna voorzieningen zijn de afgelopen decennia technisch compleet doorontwikkeld en worden op grote schaal toegepast. Daarom maakt dit ook een substantieel deel uit van de activiteiten van LooHorst Dak- en Gevelgroen. Met ontwerp, ontwikkeling, engineering en realisatie van het begin tot het eind.

‘Een project dat slaagt, herken je aan wederzijdse betrokkenheid’

Erik Hammenga
Hoofd bedrijfsbureau en projectmanagement

Na de daken worden nu ook de gevels groen

De mensen achter LooHorst waren jaren geleden al betrokken bij de introductie van groene daken in bouwend Nederland. Inmiddels zijn groene daken in alle varianten niet meer weg te denken in het moderne bouwen.  De volgende stap is dat de groene gevels een zelfde mooie ontwikkeling gaan krijgen. Daarbij bleek er uit onderzoek dat er nog een flinke weg te gaan is. En dan met name voor duurzame groene gevels voor de buitenruimte, met een lange levensduur. En met een grote mate van beheersbaarheid in het onderhoud. Dat heeft LooHorst er toe gebracht om met een eigen ontwikkeling op de markt te komen. Gebaseerd op eenvoud, robuustheid, goede vormgeving, haalbaar onderhoud en beperkt waterverbruik. We vonden een partner die de bakken die we zochten in de basis al beschikbaar had. Met een bewezen kwaliteit en duurzaamheid. Vervolgens hebben we vol ingezet op de engineering van de juiste constructie, het substraat, de planten en de bewatering.  En daarmee is het idee geboren van Virtoria GevelGroen!

‘Het is belangrijk om bij de uitvoering te blijven luisteren naar én inspelen op elkaar’

Albert de Koning
Bedrijfsleider

Onze certificaten, partnerschappen en sponsoring
Duurzaamheid, circulair en maatschappelijk verantwoord werken zit in de genen bij de mensen van LooHorst. Dat tonen we aan met de nodige certificaten, partnerschappen en sponsoring. En die zijn nodig omdat de klant erom vraagt. Maar nog belangrijker is dat het niet blijft bij woorden, maar omgezet wordt in daden. En dat wordt iedere dag door onze mensen gedaan. Elke dag een beetje beter worden dus!