Verticale tuin met Virtoria bakken Capelle a/d IJssel

Al in de pioniersfase van de bakken van het Virtoria systeem zijn er diverse verticale tuinen aangebracht. Waar onder de groene gevels bij ID in Capelle a/d IJssel. Deze verticale tuin bestaat uit een aantal stroken op zowel de noord- als de westzijde van het betreffende pand. Sinds die periode zijn de gevels structureel onderhouden en hebben ze zich tot een stabiel volgroeid systeem ontwikkeld.

Juiste plantenkeuze

Het interessante aan deze gevels is dat, blijkens de beelden elders op deze pagina, het ook heel goed mogelijk is om ook in de winter een fraai groen beeld te creëren, zelfs op de zijden waar relatief weinig zonlicht komt. Essentieel is de juiste keuze van de planten, waarbij het accent dan vooral op het groen ligt en wat minder op uitbundige bloei. De bijdrage aan de biodiversiteit is er daardoor overigens zeker niet minder om.

Projectdetails

Opdrachtgever
ID Capelle a/d IJssel
Ontwerper/Uitvoering
Sneep
Uitvoering
ca. 2010

Zomer en winter een groen beeld

Deze afbeelding van november 2022 laat een goed functionerende en ook voor dat seizoen nog steeds zeer fraaie verticale tuin zien. Essentieel is om, naast de juiste plantenkeuze bij de aanleg, ook te sturen op de samenstelling en ontwikkeling bij het onderhoud. Maar wat ook een zeer grote rol speelt bij groene gevels op de langere termijn is het geven van een groot volume aan groeiruimte, waarin een stabiel systeem van beworteling kan functioneren.  En dat is waar de bakken van Virtoria zich sterk in onderscheiden ten opzichte van systemen met weinig groeiruimte op basis van kassenteeltprincipes. Met daarbij een relatief beperkte behoefte aan water en bemesting.

Winterbeeld noordzijde

Deze opname van de gevel op de noordzijde in het vroege voorjaar van 2021 laat zien hoe dit systeem de winter uit is gekomen. Nog steeds veel groen en de overige beplanting is alweer aan het uitlopen.

Winterbeeld westzijde

De westzijde ziet er in het vroeg voorjaar van 2021 zelf nog groener uit als de noordzijde.