Realisatie en beheer groengevel Ziekenhuis Ede

Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk wordt gewerkt aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Eén van de grootste groene gevel

Vanaf de nieuwbouw in de jaren ’90 heeft het terrein, met een hoog aandeel groen, een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren van het ziekenhuis. Met de uitbouw van de parkeergarage is er door LooHorst één van de grootste groene gevels van Nederland aan toegevoegd. Sinds 2008 is LooHorst de ‘full service’ partner voor alle facetten van het onderhoud van de buitenruimte, waaronder deze groene gevel.

Projectdetails

Dienst
Groene gevel met bakken systeem
Opdrachtgever
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Projecttype
Terrein ziekenhuis en groene gevel parkeergarage
Omvang
20.000 m2
Uitvoering
Sinds 2008

De integrale aanpak van LooHorst ontzorgt het het ziekenhuis in Ede

LooHorst als partner voor alle facetten van het onderhoud wil zeggen: op alle onderdelen. Naast de beplantingen zijn dat ook de verhardingen, de infra technische onderdelen, zitelementen en andere onderdelen van de inrichting van de buitenruimte.

Een bijzonder onderdeel is de groene gevel van de parkeergarage. Bij de uitbreiding in 2010 is door LooHorst een groene gevel ontwikkelt op basis van een bakken-systeem met klimvoorzieningen, waarin een hederabeplanting groeit. Sinds de aanleg is deze gevel ook in beheer bij LooHorst. Separaat aan de nieuwe laag met zonnepanelen in 2020 is het systeem voor watergeven en bemesten geoptimaliseerd naar de nieuwe omstandigheden.

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van LooHorst is het doorlopend pro-actief adviseren van de facilitaire organisatie van het ziekenhuis over de duurzame instandhouding  voor de toekomst.

Lees hier onder verder over meer details.

 

Meer info?
Een groene gevel op maatwerk

De parkeergarage  ligt frontaal voor het gehele complex van het ziekenhuis. Dat betekende voor de architectuur een forse opgave qua inpassing. Een substantiële hoeveelheid groen was daarbij een belangrijke vereiste.  De oplossing is gevonden in een ‘groene kraag’ rondom het gehele gebouw. De uitvoering vroeg om een robuust systeem omdat de groene wand rondom open is en daarmee onder invloed staat van alle weersinvloeden. Daarnaast is er sprake van de invloed van zonlicht, die verschilt per windrichting. De keuze is gevallen op een systeem van forse bakken met een groeisubstraat waarmee nagenoeg natuurlijke groeiomstandigheden konden worden bereikt. In de bakken zijn schermen geplaatst met een specifiek geselecteerde variant van Hedera(Klimop), die zich heeft bewezen voor dit soort omstandigheden. Het geheel is gecompleteerd met een geautomatiseerd bewaterings- en bemestingssysteem.

Groengevel als visitekaartje met nazorg en garantie

Als LooHorst begrijpen we als geen ander het belang van de buitenruimte voor de bezoekers van het ziekenhuis. Dat betekent dat de entree van het ziekenhuis in het onderhoudsplan een A-status heeft gekregen. Dat wil zeggen dat die zowel technisch als verzorgend altijd in optimale staat moet zijn. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van de groene gevel. Dit is opgenomen in de integrale aanpak van het onderhoud, waarbij monitoring van ontwikkeling, groei en eventuele ziekten en plagen doorlopend plaats vinden. De maatregelen worden afgesproken in een langlopend onderhoudscontract met een weergaven van de werkzaamheden en de garanties.

Aanpassing t.b.v. zonnedak

In 2020 is de parkeergarage voorzien van een nieuwe laag in de vorm van een dak met panelen voor de opwekking van zonne-energie. Een prachtige duurzame toevoeging aan het gehele complex. Maar tegelijk een uitdaging voor de groene gevel. Met de komst van dit dak komt de gevel geheel onder het dak te liggen. Daarmee veranderen de groeiomstandigheden. Daarom is dat een aanleiding geweest om de meer als 10 jaar oude groene gevel fors aan te pakken middels verbetering van de groeiplaatsomstandigheden. En tegelijk is het systeem voor bewatering en bemesting flink geoptimaliseerd en aangepast aan de nieuwste stand van techniek. Hierbij wordt goed samengewerkt met HB Watertechniek, die ook een grote ervaring heeft met groene gevels.

Uitbreiding naar andere plekken

Met de ervaringen met de  groene gevel van de parkeergarage is inmiddels ook gekeken naar andere gevels. Zo is op een creatieve wijze een groene gevel geïmplementeerd in de forse wanden van het nieuw gebouwde deel voor radiologie. Hiermee is de doosvormige opzet van dit gebouw op een bijzondere wijze verzacht met wolkvormige groene elementen. Dit is ook doorgetrokken in de aansluitende afscheidingen.

Optimalisaties over het hele terrein

Er worden regelmatig optimalisaties uitgewerkt door LooHorst. Vaak op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de facilitair manager van het ziekenhuis. Zo is recent de fontein op het voorterrein omgevormd met een Cortenstalen bak en een vulling van natuursteen. Daarmee werd een probleem met een gladde verharding opgelost en tegelijk meer cachet gegeven aan de gehele entree. Ook is de beplanting onder handen genomen zodat er jaarrond een goed beeld is. Andere voorbeelden zijn aanpassingen in verband met de toegankelijkheid van de Corona-corridor en de plannen voor het renoveren van de revalidatietuin i.s.m. de behandelaars.

Zonnecentrale en aanpassing groen gevel

Met een zonnecentrale van 5.100 zonnepanelen die in 2020 zijn geplaatst heeft het ziekenhuis een mooie stap in duurzaamheid gezet. Hiermee voorziet het ziekenhuis voor circa 18% in haar benodigd elektrisch vermogen. De jaarlijks opgewekte energie staat met
1.800.000 kWh gelijk aan het verbruik van meer dan 500 huishoudens. De centrale met panelen is bovenop de huidige parkeergarage geplaatst. Hiervoor werd er eerst een dakconstructie op het bovendek van de parkeergarage gebouwd. Daarmee kwam de groene gevel van de open buitenruimte onder het dek te liggen. Als LooHorst hebben we ingespeeld  op de verandering. De wand die we 10 jaar geleden hebben ontwikkeld, gerealiseerd en onderhouden, hebben we nu aangepast aan de nieuwe situatie. Onder andere door het verplaatsen van een deel van de bakken en een optimalisatie van het systeem voor bewatering en bemesting.