Het verhaal van de aanpak van LooHorst

Veel bouwers en ontwikkelaars hebben in  LooHorst een “co-maker” gevonden.  Zoals Reinald van Ommeren van LooHorst dat noemt: “We voelen ons samen verantwoordelijk voor een mooi eindresultaat.”

Grootse projecten beginnen vaak met ambitieuze ontwerpen en globale ramingen. Ook voor de groen rond, aan  en  op gebouwen. Maar als het op de realisatie aankomt, moet alles binnen het budget passen. Klanten zoals Adjunct-directeur Bouw en Ontwikkeling Maurice Wieland van KlokGroep weten dat dán de echte co-makers boven komen drijven die zich daarmee onderscheiden van de ‘gewone’ onderaannemers.

Slim haalbaar gemaakt

Wat een bouwer of ontwikkelaar niet wil, is met meerwerk op meerwerk worden geconfronteerd. Wat je óók niet wilt, is een plan dat zodanig verschraald is, dat het zijn aantrekkelijkheid verliest. Klokgroep heeft ervaren hoe LooHorst dat oplost voor ons. Bij een project in Arnhem onder andere, waar LooHorst een daktuin op een parkeerdek aanlegde. Met al het omringende groen erbij zo’n 7.000 m2 buitenruimte. Men wist dat het budget best ambitieus zou zijn.

Gaandeweg het project hielp LooHorst de ontwerpen te vertalen naar een haalbaar plan. Daarbij bedacht LooHorst tal van slimme oplossingen, waaronder een waterretentiesysteem met lava, dat de binnentuin van onderaf bewatert. “Ze kozen voor functionele eenvoud waar dat kon, terwijl ze op gezichtsbepalende punten het ontwerp intact lieten. Dat is slim. Zo blijft de beleving voor de bewoners op het gewenste niveau. Ik vind het echt verrassend hoe zij de tuin hebben ingericht. Zeker nu het groeit en bloeit, is het een prachtig gezicht.”

Flexibel co-makership

Norman Regtering van het Ziekenhuis De Gelderse Vallei waardeert de flexibiliteit van LooHorst. De parkeergarage  werd na ruim 13 jaar voorzien van een nieuw dek met zonnepanelen. Naast de bouwkundige ingrepen vergde dat een forse aanpassing van de groene gevel. LooHorst ontwikkelde die gevel eerder bij de nieuwe aanleg. En nu participeerde LooHorst in het bouwteam om de aanpassingen en organisatorisch haalbaar te maken. Met alle uitdagingen voor de techniek, de planten, de bewatering, maar ook voor de planning.  Dát is co-makership.”